Thư viện video

Cập nhật chẩn đoán hình ảnh hệ thần kinh

Chủ trì: PGS.TS. Vũ Đăng Lưu - Giám đốc Trung tâm Điện Quang, Bệnh viện Bạch Mai
Báo cáo viên: Ths. Nguyễn Quang Anh

Danh sách video