Viện Đào tạo và Nghiên cứu y dược Bạch Mai

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỌC VIÊN

Chúng tôi cần Số CMT/CCCD, Số điện thoại và Email của Quý vị để phục vụ việc xác thực thông tin đăng ký các khóa đào tạo và tra cứu chứng chỉ trực tuyến trên website.

Sẽ được gửi về email đăng ký của Quý vị. Email có thể nằm trong thư mục Spam Mail hoặc Junk Mail.

Đăng nhập nếu Quý vị đã có tài khoản.