Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Bạch Mai

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỌC VIÊN

Chúng tôi cần Số CMT/CCCD, Số điện thoại và Email của Quý vị để phục vụ việc xác thực thông tin đăng ký các khóa đào tạo và tra cứu chứng chỉ trực tuyến trên website.

Sẽ được gửi về email đăng ký của Quý vị.

Đăng nhập nếu Quý vị đã có tài khoản.