ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGUỒN GÓP PHẦN

Ngày đăng: 23/12/2015 09:42

ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGUỒN GÓP PHẦN

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC  ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN TẠI TỈNH SƠN LA

Tình trạng thiếu nhân lực y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh đã và đang diễn ra khá trầm trọng tại nhiều vùng miền trên cả nước, đặc biệt là các cán bộ y tế có trình độ chuyên môn và kỹ năng sâu về thực hành lâm sàng; do đó, kiện toàn và phát triển hoạt động đào tạo và chỉ đạo tuyến được coi là một trong những giải pháp hàng đầu trong giai đoạn hiện nay ngoài việc mở rộng và phát triển các cơ sở đào tạo liên tục thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm đổi mới, cải cách chương trình đào tạo cũng như phương pháp dạy và học cần sớm được cải tiến với việc áp dụng các phương pháp mà các cơ sở đào tạo có uy tín trên thế giới áp dụng.

Bệnh viện Bạch Mai là một Bệnh viện hạng đặc biệt, luôn đi đầu trong các hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động đào tạo và chỉ đạo tuyến; một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế là đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn cho các cán bộ của BV Bạch Mai cũng như các cơ sở y tế trong cả nước, đặc biệt nghiệp vụ sư phạm đóng vai trò quan trọng để những cán bộ nòng cốt sau khi được đào tạo có thể truyền đạt, hướng dẫn lại được cho đồng nghiệp tại cơ sở và các học viên tuyến dưới. Chương trình đào tạo giảng viên nguồn về sư phạm y học được Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến phối hợp với các chuyên gia về giáo dục đào tạo xây dựng gồm 3 giai đoạn: (1) Đào tạo cơ bản; (2) Đào tạo nâng cao; (3) Hội thảo huấn luyện

Nhằm hỗ trợ Sở Y tế tỉnh Sơn La từng bước kiện toàn và phát triển đội ngũ giảng viên nguồn, từ ngày 16 – 25/12/2015 Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với BVĐK tỉnh Sơn La tổ chức khóa đào tạo “Sư phạm y học cơ bản” cho 50 cán bộ lãnh đạo chủ chốt của bệnh viện Sơn La.

Chương trình đào tạo giảng viên về Sư phạm y học cơ bản này được thiết kế trên cơ sở chương trình đào tạo “sư phạm y học cơ bản” do Bộ Y tế ban hành, được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế của học viên thông qua kết quả khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo

Mục tiêu của khóa học:

·          Trình bày được một số khái niệm về giáo dục và giáo dục y học.

·          Phân tích các nguyên tắc cơ bản của đào tạo người lớn và các đặc điểm của dạy-học tích cực.

·          Mô tả được các phương pháp giảng dạy tích cực cơ bản thường áp dụng trong đào tạo lâm sàng tại đơn vị.

·          Sử dụng được các phương pháp dạy-học tích cực cơ bản thường áp dụng trong đào tạo cán bộ y tế: Động não, Phân tích trường hợp cụ thể, Thảo luận, Nhóm nhỏ, Trình diễn, Thuyết trình sáng tạo.

·          Thực hiện và rèn luyện được các kỹ năng cơ bản trong đào tạo: Lắng nghe, Quan sát, Đặt câu hỏi, Phản hồi mang tính xây dựng, Tạo hứng thú và duy trì hứng thú cho học viên, xử lý tình huống khó trong tập huấn, kỹ năng hướng dẫn học viên thực hành.

·          Viết được mục tiêu học tập cho một bài giảng.

·          Thiết kế được chương trình đào tạo theo mẫu của Bộ Y tế.

·          Thiết kế được kế hoạch dạy-học theo phương pháp dạy-học tích cực và chuẩn bị được tài liệu cho một buổi lên lớp.

·          Phát triển được các công cụ thường dùng để lượng giá kiến thức, kỹ năng và thái độ.

·          Thiết kế bài giảng chi tiết, ghi rõ phương pháp, khung thời gian, các nhiệm vụ, hoạt động và các nguồn lực cần thiết.

·          Sử dụng hiệu quả tài liệu, vật liệu và một số phương tiện hỗ trợ cho việc dạy-học.

·          Thực hiện được 1 tiết giảng theo chủ đề lựa chọn.

Kết thúc khóa học tỉnh Sơn la sẽ kiện toàn và pháp lý hóa được đội ngũ giảng viên để có thể giúp đào tạo phát triển kỹ thuật cho các đơn vị y tế trực thuộc cũng như tăng cường chất lượng chuyên môn, kỹ thuật tại BVĐK tỉnh Sơn La

Một số ảnh được ghi lại trong khóa đào tạo:

ThS. Cầm Thị Hương - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Sơn La phát biểu

Giảng viên Ths. Văn Thúy Hường tại buổi giảng đầu tiên

Vân Anh

Các tin khác