TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN CÙNG CÁC CHUYÊN KHOA THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT VÀ LUÂN PHIÊN CÁN BỘ ĐỢT I/2015

Ngày đăng: 20/5/2015 13:15

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN CÙNG CÁC CHUYÊN KHOA THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT VÀ LUÂN PHIÊN CÁN BỘ ĐỢT I/2015

Nhằm thống nhất nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong triển khai kế hoạch đào tạo, chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ đợt I năm 2015 cũng như nhằm thảo luận một số nội dung ưu tiên tại các thông tư mới ban hành, ngày 04/5, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (TDC) đã tổ chức họp với 11 chuyên khoa cùng một số phòng ban chức năng với thành phần tham dự là lãnh đạo và đội ngũ mạng lưới viên Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

Dự kiến năm 2015 TDC phối hợp cùng 26 chuyên khoa tổ chức 174 khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật thuộc các nguồn Chỉ đạo tuyến, Đề án 1816, 47/930, Dự án Norred, Dự án Núp, Dự án JICA tỉnh vùng (Giai đoạn 2), các nguồn xã hội hóa và tài trợ khác,… Trong đó:

      - 131 Khóa đào tạo,chuyển giao kỹ thuật tổ chức tại BV Bạch Mai

      - 43 Khóa đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tổ chức tại các đơn vị tuyến tỉnh và tuyến huyện.

Chuyển giao kỹ thuật (CGKT) là hoạt động trọng tâm của các Đề án, Dự án y tế hiện nay, Lãnh đạo Bộ Y tế đang tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động này. Hoạt động này tuân thủ quy trình đào tạo, nhưng đòi hỏi quá trình thực hiện chặt chẽ hơn với mục tiêu triển khai được kỹ thuật an toàn tại cơ sở vì vậy bên cạnh việc đào tạo, cần phải hỗ trợ tư vấn phát triển kỹ thuật, tổ chức, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Đặc biệt cử cán bộ hỗ trợ triển khai giai đoạn đầu cũng như đỡ đầu chuyên môn thực hiện kỹ thuật tại cơ sở

Các bước của quy trình chuyển giao kỹ thuật: (1) Ký kết hợp đồng CGKT => (2) Tổ chức đào tạo tập trung (phase 1) => (3) Hướng dẫn, tư vấn triển khai kỹ thuật tại cơ sở (phase 2) => (4) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu (phase 3) => Thanh lý hợp đồng CGKT.

Hoạt động luân phiên cán bộ có thời hạn thực hiện quyết định số 14/QĐ-TTg của: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ luân phiên cán bộ theo mô hình Xây dựng các chuyên khoa vệ tinh”. Các chuyên khoa phối hợp với TDC nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn các bệnh viện/ chuyên khoa phù hợp để ký kết hợp đồng trách nhiệm trước khi thực hiện. Cử cán bộ có năng lực là đầu mối hỗ trợ và giám sát phát triển chuyên khoa Vệ tinh. Ưu tiên thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn người hành nghề tăng cường cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở tuyến cơ sở, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Cán bộ có thể được cử đi luân phiên theo nhiều đợt, ở nhiều nơi theo yêu cầu của tuyến dưi. Mỗi đợt đi luân phiên theo nhu cu công việc có thể 2 ngày/tuần, 1 tuần/tháng và được cộng dồn thời gian của các đợt để tính tổng thời gian hoàn thành chế độ luân phiên.

Tại cuộc họp, đã có rất nhiều ý kiến thảo luận được đưa ra, tập trung vào các vấn đề:

Về đào tạo: xây dựng chương trình đào tạo, đặc biệt là các chương trình cập nhật kiến thức; yêu cầu phải có chứng chỉ Sư phạm Y học đối với các giảng viên; quản lý, xác nhận giờ giảng đối với giảng viên; yêu cầu về thời gian tham gia đào tạo liên tục với cán bộ y tế.

Về chuyển giao kỹ thuật: Thời hạn chuyển giao; Xây dựng chương trình chuyển giao kỹ thuật.

Về luân phiên cán bộ có thời hạn: Giải pháp vệ tinh chuyên ngành hợp lý hơn vệ tinh bệnh viện vì vệ tinh bệnh viện lớn quá. TDC sẽ cố gắng điều phối để chuyên khoa sẽ đi với thời gian ngắn nhất và có hiệu quả nhất. Quyền lợi của các cán bộ đi luân có còn được như các đợt trước không như: được bằng khen của bộ trưởng, nâng lương trước thời hạn…

Một số vấn đề khác cũng đã được TDC thảo luận cùng các chuyên khoa như:

·        Vấn đề quản lý thông tin bệnh nhân chuyển tuyến: Hiện tại đã mang tính chất bắt buộc. Bất cập hiện nay là công nghệ thông tin chưa quản lý tập trung, không đáp ứng, cơ sở dữ liệu thiếu, bệnh án điện tử chưa thực hiện được, bệnh nhân quá đông.

·        Vấn đề đóng thuế thu nhập của giảng viên các khoá đào tạo

·        Vấn đề biên soạn tài liệu

·        Vấn đề hỗ trợ chuyên môn đột xuất

Kết thúc buổi họp, lãnh đạo và đội ngũ mạng lưới viên Đào tạo - Chỉ đạo tuyến đã cùng nhau thống nhất sẽ quan tâm các vấn đề đã đưa ra, đồng thời chia sẻ thông tin với các đồng nghiệp của mình.

Tin: Phương Oanh; Ảnh: Lê Tuấn

Các tin khác