Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục tháng 05 năm 2024

Ngày đăng: 17/5/2024 11:18
  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 08/05/2024

Thông báo trúng tuyển 2106 ngày 08/05/2024

Thông báo trúng tuyển 2120 ngày 08/05/2024

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 09/05/2024

Danh sách học viên trúng tuyển các khóa đào tạo thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với chức danh bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y... khai giảng ngày 09/05/2024

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 13/05/2024

Thông báo trúng tuyển "Chuyên môn nghiệp vụ giám định y khoa dành cho bác sĩ" 13/05/2024

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 15/05/2024

Thông báo trúng tuyển "Thăm dò huyết động hồi sức cấp cứu" 15/05/2024

Thông báo trúng tuyển 2259 ngày 15/05/2024

Thông báo trúng tuyển 2356 ngày 15/05/2024

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 22/05/2024

 

  • Thông báo trúng tuyển các khóa đào tạo liên tục ngày 29/05/2024

 

Các tin khác