Bệnh viện Bạch Mai - Khai trương hệ thống khám chữa bệnh từ xa

Ngày đăng: 25/8/2020 16:40

BỆNH VIỆN BẠCH MAI

KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG KHÁM CHỮA BỆNH TỪ XA

 

Mọi người dân đều được quản lý, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn của các bác sỹ từ tuyến xã đến tuyến Trung ương; người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới. Các cơ sở y tế được hỗ trợ chuyên môn thường kỳ và đột xuất từ các bệnh viện tuyến cuối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin; góp phần phòng chống dịch bệnh, giảm quá tải bệnh viện tuyến trên, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người dân, là mục tiêu của Đề án  tại Quyết định số 2628/QĐ-BYT ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án Khám, chữa bệnh từ xa.

Triển khai thực hiện quyết định 2628/QĐ-BYT, Bệnh viện Bạch Mai sẽ Khai trương và đưa vào hoạt động Hệ thống Telehealth thuộc Dự án Khám, chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Bạch Mai, giai đoạn 2020 -2025

I- Thời gian: 14:00 - 16:30, Thứ Năm, ngày 27/8/2020

II- Địa điểm và thành phần tham gia

1- Tại đầu cầu Bệnh viện Bạch Mai:

 • Địa điểm: Phòng 308 - Tầng 3, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bạch Mai
 • Đại diện Bộ Y tế: Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Công nghệ thông tin
 • Đại diện của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)
 • Bệnh viện Bạch Mai:
  • Chủ trì: GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai
  • Tham dự: Ban Giám đốc Bệnh viện, lãnh đạo các chuyên khoa tham gia hội chẩn, lãnh đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị lâm sàng, cận lâm sàng có liên quan trong bệnh viện.

2- 200 điểm kết nối trực tuyến với BV Bạch Mai

 • Địa điểm: Phòng họp có kết nối trực tuyến của từng bệnh viện
 • Chủ trì: Đại diện Lãnh đạo bệnh viện
 • Tham dự: Lãnh đạo Bệnh viện, các phòng ban liên quan và bác sĩ các khoa phòng

Kính mời quý đồng nghiệp tham dự

 

 

Các tin khác