Tài liệu hội thảo Lãnh đạo và Quản lý sự thay đổi trong bệnh viện

Ngày đăng: 28/2/2014 15:43

1.       

Khám phá các yếu tố lãnh đạo trong vai trò người đứng đầu lĩnh vực y tế ở bệnh viện Sydney, Úc

Dr. Greg Kaufman

Download bản tiếng Việt

Download bản tiếng Anh

2.       

Sử dụng kỹ năng lãnh đạo để tăng cường chăm sóc người bệnh

Prof. Kim Oates

Download bản tiếng Việt

Download bản tiếng Anh

3.       

Kỹ năng lãnh đạo

Dr. Chris Bauer

Download bản tiếng Việt

Download bản tiếng Anh

4.       

Thu hút bác sỹ lâm sàng

Dr. Ian McPhee

Download bản tiếng Việt

Download bản tiếng Anh

5.       

Tạo ra sự thay đổi

Craig Knowles

Download bản tiếng Việt

Download bản tiếng Anh

6.       

Quản lý và lãnh đạo

Prof. Kerry Goulston

Download bản tiếng Việt

Download bản tiếng Anh

7.       

Tài liệu tham khảo

 

Download bản tiếng Anh 1
Download bản tiếng Anh 2

Các tin khác