THÔNG BÁO HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

Ngày đăng: 16/9/2014 07:53

BỆNH VIỆN BẠCH MAI                                             

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN  

 

THÔNG BÁO HỘI THẢO TRUYỀN THÔNG,

GIÁO DỤC SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI

1. Chủ đề: VĂN HÓA ỨNG XỬ BỆNH VIỆN

2. Thời lượng: 01 buổi; Từ 14h00 đến 17h00 ngày 17/09/2014

3. Địa điểm:    Hội trường lớn, tầng 2 nhà P - Bệnh viện Bạch Mai

4. Thành phần tham dự: khoảng 240 người; gồm: 

·         Lãnh đạo và nhân viên TDC

·         Học viên thuộc dự án NORRED đang học tại Bệnh viện Bạch Mai

·         Học viên CKI, CKII khóa III của Bệnh viện Bạch Mai

·         Một số học viên các lớp đào tạo liên tục tại Bệnh viện Bạch Mai

5. Mục tiêu: Kết thúc hội thảo, các tham dự viên sẽ có thể:

1.      Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa ứng xử trong bệnh viện.

2.      Phân biệt được những hành vi ứng xử phù hợp và chưa phù hợp giữa thầy thuốc và người bệnh.

3.      Áp dụng được các thông điệp chính về giao tiếp ứng xử bệnh viện trong công việc thực tế tại đơn vị.

6. Hướng dẫn viên:  

·         TS. BS. Trịnh Thắng - Chuyên gia giáo dục đào tạo, truyền thông.

·         Cán bộ TDC

7. Phương pháp:

Sử dụng phương pháp hội thảo có sự tham gia, học qua trải nghiệm.

8. Chương trình chi tiết dự kiến:

Thời gian

Nội dung/hoạt động

Người thực hiện

13:30 - 14:00

Đón tiếp hội thảo viên và ổn định tổ chức

Ban tổ chức

14:00 - 14:10

Giới thiệu đại biểu, chương trình và cách thức triển khai hội thảo

MC

14:10 - 14:20

Phát biểu khai mạc hội thảo

Lãnh đạo TDC

14:20 - 14:45

Khởi động

TS. Trịnh Thắng,

Nhóm điều hành

14:45 - 16:15

Vai trò của văn hóa ứng xử bệnh viện;

Những hành vi phù hợp và chưa phù hợp trong ứng xử giữa thầy thuốc và người bệnh;

TS. Trịnh Thắng,

Nhóm điều hành

16:15 - 16:45

Thông điệp chính của hội thảo

TS. Trịnh Thắng,

Nhóm điều hành

16:45 - 17:00

Đánh giá hội thảo; bế mạc

Ban tổ chức

                                                                                             

BAN TỔ CHỨC

Các tin khác