QĐ công nhận tốt nghiệp CKI Khóa II (2011-2013)

Ngày đăng: 3/3/2014 09:30
Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trân trọng thông báo Quyết định của Bộ Y tế công nhận tốt nghiệp CKI Khóa II (2011-2013) của bệnh viện Bạch Mai: