Chức năng, nhiệm vụ chung của TDC

Ngày đăng: 20/8/2011 16:20

Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến là đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Bệnh viện Bạch Mai có chức năng giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung các hoạt động đào tạo, chỉ đạo tuyến và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, thư viện của bệnh viện.

Là đầu mối trao đổi, hợp tác, triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, chỉ đạo tuyến với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện Bạch Mai.

Nhiệm vụ chính:

(1).    Điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo của Bệnh viện Bạch Mai:

 • Đào tạo liên tục cho cán bộ y tế
 • Đào tạo luân vòng cho bác sĩ, điều dưỡng mới tốt nghiệp
 • Đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề
 • Đào tạo chuyên khoa định hướng cho bác sĩ, điều dưỡng
 • Đào tạo tiền lâm sàng.
 • Đào tạo kỹ năng chức năng và các hình thức đào tạo khác cho các đối tượng có nhu cầu: y công, lao động đi nước ngoài,...
 • Quản lý học viên hệ chính quy của Trường Đại học Y, Đại học Dược Hà Nội, các Trường  cao đẳng, Trung cấp y đến thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai.

(2).    Điều phối và quản lý tập trung công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện:

 • Đi tuyến và luân phiên cán bộ y tế về cơ sở
 • Thông tin bệnh nhân chuyển tuyến
 • Chuyển giao kỹ thuật
 • Các hoạt động hướng về cộng đồng, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu.
 • Các hoạt động hỗ trợ tuyến dưới đột xuất khác khi có yêu cầu

(3).    Xây dựng và triển khai các Đề án, Dự án  tăng cường năng lực y tế

(4)     Tổ chức, quản lý tập trung các hội nghị, hội thảo chuyên môn, sinh hoạt khoa học có mời tuyến dưới tham dự.

(5).    Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học.

(6).    Tư vấn về đào tạo, chỉ đạo tuyến liên quan đến sức khoẻ.

(7).    Hợp tác, liên doanh, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực

khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế.