Giới thiệu chung Văn phòng trung tâm

Ngày đăng: 16/2/2014 21:52

I. VỊ TRÍ

Văn phòng Trung tâm (VPTT) là phòng chức năng trực thuộc TT Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, là đầu mối triển khai các hoạt động quản trị hành chính, tổ chức nhân sự trong trung tâm.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chiến lược

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Trung tâm, phụ trách toàn bộ các công việc liên quan đến hành chính quản trị cấp TT và một số hoạt động đặc thù với mục đích đáp ứng tốt nhất cho công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến, truyền thông của TDC.

2. Nhiệm vụ chính

Quản lý hành chính, tổ chức, nhân sự; Đối ngoại; Quản lý chất lượng, Cơ sở vật chất, hội trường, trang thiết bị của Trung tâm.

3. Nhiệm vụ cụ thể

3.1. Quản lý hành chính, tổ chức, nhân sự

· Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách, báo cáo đến - đi, báo cáo lãnh đạo

· Dự trù và quản lý văn phòng phẩm, công lệnh, xe đi công tác, phiếu yêu cầu

· Chuẩn bị hậu cần các cuộc họp, giao ban, các lớp học tại toà nhà Trung tâm.

· Theo dõi, chấm công cán bộ viên chức Trung tâm

· Lập kế hoạch hoạt động chung theo tháng/quý/năm và giám sát tiến độ thực hiện

· Báo cáo tháng gửi phòng KHTH BV Bạch Mai

· Báo cáo các hoạt động thường quy và đột xuất của TDC

· Tư vấn cho Lãnh đạo Trung tâm về luân chuyển cán bộ

· Xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến công tác quản trị hành chính tại Trung tâm

· Thực hiện các công tác hành chính khác.

3.2. Quản lý trang thiết bị, cơ sở hạ tầng của trung tâm

· Quản lý tập trung các trang thiết bị của TDC (lập kế hoạch phân bổ, hướng dẫn sử dụng, giám sát, bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, dự trù vật tư tiêu hao, thanh lý…).

· Quản trị tòa nhà TDC.

· Điều phối và phối hợp với các cán bộ các phòng chuẩn bị, phục vụ trang thiết bị cho các lớp học, hội thảo, hội nghị.

· Lên kế hoạch, điều phối sử dụng hội trường.

· Quản lý hệ thống điện, nước, chìa khoá, nội thất, biển báo, biển thông tin, cảnh quan…

3.3. Phát triển công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, Quản lý chất lượng

· Đón và tiếp khách trong và ngoài nước đến thăm quan, làm việc tại trung tâm (phối hợp với tổ Đối ngoại của Bệnh viện hoàn thiện thủ tục)

· Đề xuất, triển khai và mở rộng các dịch vụ đào tạo, quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

· Xây dựng các quy định, quy trình liên quan đến công tác quản trị hành chính tại Trung tâm

· Thiết lập và tổ chức hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, áp dụng 5S hiệu quả tại Trung tâm, xây dựng Trung tâm thành tổ chức học hỏi.

· Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng đạt được chức năng hoàn hảo nhất.

III. TỔ CHỨC

1. Cơ cấu tổ chức
· Trưởng VPTT và Phó Trưởng VPTT

· Các bộ phận:

- Quản lý hành chính, kế hoạch, tổ chức nhân sự

- Quản lý trang thiết bị, cơ sở hạ tầng

- Quản lý chất lượng, đối ngoại, hợp tác quốc tế.

2. Nhân sự:

· Hiện tại VPTT có 03 cán bộ chính thức và 01 cán bộ hợp đồng với ĐABVVT

. Trưởng VPTT: CN. Nguyễn Thị Hạnh