Danh mục thiết bị đào tạo

Ngày đăng: 10/11/2015 15:53
TT Tên thiết bị
 1 Hệ thống mô hình đa năng đào tạo hồi sức cấp cứu kèm theo máy thở
 2 Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn người lớn có kết nối máy tính
 3 Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn trẻ em có kết nối máy tính
 4 Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn đa chức năng sơ sinh
 5 Mô hình cấp cứu ngừng tuần hoàn đa chức năng trẻ em
 6 Mô hình chăm sóc toàn diện người lớn
 7 Mô hình chăm sóc toàn diện trẻ em
 8 Mô hình đặt nội khí quản người lớn
 9 Mô hình đặt nội khí quản trẻ em
 10 Mô hình ép tim người lớn
 11 Mô hình ép tim sơ sinh
 12 Mô hình toàn thân người lớn
 13 Máy điện não vi tính xách tay
 14 Máy điện tim 12 kênh
 15 Máy điện tim xách tay
 16 Máy monitor theo dõi NIPS và SPO2
 17 Máy phá rung tim
 18 Máy siêu âm màu 
 19 Máy siêu âm ổ bụng đen trắng 
 20 Máy siêu âm ổ bụng cơ bản 
 21 Mô hình siêu âm nâng cao 
 22 Hệ thống mô hình can thiệp tim mạch
 23 Hệ thống mô phỏng đào tạo nội soi tiêu hoá
 24 Hệ thống mô phỏng đào tạo nội soi hô hấp
 25 Các trang thiết bị phụ trợ