Bài giảng "Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do Adenovirus và Đậu mùa khỉ"

Ngày đăng: 14/11/2022 15:23

Bài giảng: Các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do Adenovirus và Đậu mùa khỉ

Báo cáo viên: CN. Trần Thị Nga - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Các tin khác