Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo trúng tuyển các khóa đào tạo thực hành sau tốt nghiệp 18 tháng dành cho bác sĩ và 9 tháng dành cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên ngày 22/2/2023

Ngày đăng: 13/6/2023 16:26

Thông tin chi tiết tại đây 

Các tin khác